Stap 6

Schaaktrainers voor de hogere stappen zijn er niet veel en zeker niet voor de 6e stap. Dat is de voornaamste reden dat de doelgroep van het boek is gewijzigd. Het is geen handleiding voor de trainer meer, maar een zelfstudieboek voor iedereen.

Het bestuderen van het instuctieboek in combinatie met het bijbehorende werkboek Stap 6 is alleen nuttig als de eerste 5 stappen goed worden beheerst en het niveau van de eigen partijen navenant is. Zij die de stappen onder leiding van een goede trainer hebben doorlopen zijn beslist in het voordeel. Zeker als deze trainer aandacht besteedde aan alle 4 onderdelen van de Stappenmethode:

De moeilijkheidsgraad van de stof ligt weer een stapje hoger. De oplossingen van de opgaven zijn weer een zet dieper. Er is veel aandacht voor strategie. Dat blijkt en blijft een lastig onderwerp voor iedereen, zeker de opgaven in het werkboek. Ook het eindspel komt in vele hoofdstukken terug. Studie ervan is een goede manier om de speelsterkte te verhogen. Slechts in één hoofdstuk komt de tactiek aan bod.

Instructieboek Stap 6

Werkboek Stap 6

Werkboek Stap 6 extra

Bekijk enkele bladzijden uit een boek naar keuze: download.

Instructieboek Stap 6


Instructieboek stap 6
3e druk 2010
192 pagina's
met tekeningen

Het instructieboek is opgezet voor zelfstudie. Natuurlijk kunnen trainers het materiaal voor hun trainingen gebruiken.

Bekijk enkele voorbeeldpagina's uit les 6. (Instructieboek 6)

In de 3e druk zijn de antwoorden van het werkboek niet meer opgenomen. Er zijn dus 38 bladzijden vrijgekomen. Elk hoofdstuk is uitgebreid met enkele voorbeelden dus het aantal pagina's is gelijk gebleven. Verder is er een inleiding toegevoegd over stap 6: een enkele richtlijn hoe je moet studeren en daardoor beter gaat schaken.

Inhoud: De zesde stap heeft 14 lessen:

 1. Koning in het midden
 2. De vrijpion
 3. Strategie
 4. Mobiliteit
 5. Remise
 6. De opening
 7. Tactiek
 8. Pionneneindspel
 9. Loper of paard
 10. Koningsaanval
 11. Eindspelvoordeel
 12. Lopers
 13. Verdedigen
 14. Toreneindspel

Stap 6
6e druk 2021
112 pagina's
met tekeningen

Werkboek Stap 6

Het werkboek is aangepast aan de veranderde opzet. Op de enige pagina zonder diagrammen (82) staat de zoek- en oplosstrategie voor de mixopgaven.
In 2016 verscheen de 4 talige versie. Die kende al flink wat wijzigingen maar in de uitgave van 2021 is er weer een flink aantal opgaven aangepast of vervangen.
In het eerste deel staan de oefenbladen van de 14 hoofdstukken uit het instructieboek.
In het tweede deel vanaf blz. 83 staan gemengde opgaven (mix).
Totaal: 1285 opgaven

Eén bladzijde om het niveau te proeven! Toets

Vanaf de 3e druk staan de tekeningen van Rupert van der Linden in het werkboek.

Een voorbeeld:


Stap 6 extra
3e druk 2021
112 pagina's
met tekeningen

Werkboek Stap 6 extra

Lees meer over de Extra boeken onder info.

In het extra werkboek staan 111 pagina's met opgaven, liefst 111x12=1332-36 (tekeningen)= 1296 opgaven.

Er zijn drie veranderingen ten opzichte van de andere extra werkboeken. Dit is het eerste extra werkboek met een co-auteur en wel Erwin l'Ami (voor de goede orde: de grootmeester). Verder telt het boek 112 bladzijden (net als het basisboek van Stap 6) en het boek is 4 talig. Dat zal niet echt storen want er is bijna geen tekst en de meertaligheid beperkt zich min of meer tot de kopjes van de oefeningen.

De oefeningen zijn met de thema's uit Stap 6 en een heel enkele uit een lagere stap op een hoger niveau. Het is voor alle schakers op elk niveau van belang om te herhalen. Het is verleidelijk om steeds maar nieuwe zaken te leren maar als die niet herhaald worden is het nuttig effect op de langere termijn te verwaarlozen. Alleen al daarom zijn de extra werkboeken een onmisbare aanvulling.

De moeilijkheidsgraad ligt hoger dan die van het basisboek. Dat geldt zeker voor de tactiekopgaven. Inmiddels zijn er zoveel schakers die alle werkboeken van alle stappen hebben doorlopen dat lastigere opgaven alleen maar welkom zijn. Zijn de opgaven te moeilijk dan is een stap(je) terug naar stap 4 of 5 geen schande (dat hoeft verder niemand te weten!).

De laatste 26 bladzijden zijn toetsen.

Een toets met een gemiddelde moeilijkheidsgraad. Toets: A

Bekijk alvast enkele voorbeeldpagina's:

Stap 6 extra