Stap 5

Voorbeeldoefening van het werkboek stap 5 (blz. 9).
Pionneneindspel (sleutelvelden).