Stap 3

Voorbeeldoefening van het werkboek stap 3 (blz. 40).
Insluiten: A