Stap 1 plus

Voorbeeldoefening van het werkboek stap 1 plus (blz. 52).
Vrijpion: A