Stap 1

Voorbeeldoefening van het werkboek stap 1 (blz. 35).
Mat in één: F